Centrumutveckling

Centrumutveckling

Ett gediget arbete pågår i Kristinehamn kring vår stads centrum och dess utveckling. Centrumgruppen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med polisen och centrumföreningen inkluderad och har i uppdrag från Kommunfullmäktige att arbeta med frågan på flera plan. Bland annat genom att ansöka om Årets stadskärna senast 2019. Läs gärna mer om deras och andras insatser i att utveckla Kristinehamns centrum till en än mer levande och trivsammare plats i syfte att skapa tillväxt.

 

Läs mer

Omtänksamma Kristinehamn

Vi samarbetar för ett mer trivsammare och levande centrum där handel, kultur, historia och restauranger möter Kristinehamns invånare och alla som besöker oss.

Läs mer

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer