Skola och näringsliv

För att Kristinehamns näringsliv ska fortsätta att utvecklas så behövs en fungerande kompetensförsörjningsprocess. Kristinehamns kommun jobbar offensivt och långsiktigt med att utveckla Kristinehamns skolor för att möta upp näringslivets behov.

Under 2015 gjordes fanns ett projekt på Näringslivssamverkan för att arbeta med frågor som rör samarbetet mellan skola och näringsliv. Då kartläggdes hur situationen ser ut idag och så småningom kan en strategi tas fram för hur arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande kan förankras på bästa sätt i Kristinehamns grund- och gymnasieskola med hjälp av det lokala näringslivet.

 

Länkar

Kristinehamns skolor och förskolor

Brogårdsgymnasiet

Presterudsgymnasiet

Teknikcollege

Vård- och omsorgscollege

 

 

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer