Finansiellt stöd

Företagen i Kristinehamn har möjlighet att söka olika typer av stöd för utveckling av sina företag. Näringslivssamverkan kan bistå med hjälp att ta reda på vilken stödform som kan komma i fråga.

Vi kan hjälpa dig att arrangera ett möte med olika typer av aktörer som erbjuder finansieringslösningar på plats i Kristinehamn, t ex Länsstyrelsen eller ALMI Företagspartner Värmland.

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer