Om Näringslivssamverkan

Ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Kristinehamn ligger sedan den 1 januari 2016 i Näringslivssamverkan i Kristinehamn Aktiebolag. Näringslivssamverkan styrs av fem politiskt utsedda ledamöter. Näringslivssamverkans styrelse sammanträder en gång i månaden.

Organisationsnummer: 559037-7957

Antagen Näringslivspolitisk plan i Kristinehamn 2018-2022.

Klicka här

 

Styrelsen

Sofie Engström, ordförande (s)
Kontakta mig

 Närsam Styrelsen 1 Sofie

 

Anders Wiklert, vice ordf. (m)

Kontakta mig

 Närsam Styrelsen-6 Anders

 

Eva Julin Dombrowe (l)

Kontakta mig

Närsam Styrelsen-4 Eva

 

AnnBritt Smützer (v)

Kontakta mig

Narsam styrelsen AnnBritt

 

Jerry Andergrahn (s)

Kontakta mig

Närsam Styrelsen-7 Jerry

 

 Mötestider för styrelsen är:

 

Näringslivsrådet

Ett näringslivsråd bestående av egenvalda representanter från åtta näringslivsorganisationer. Näringslivsrådet utser tre representanter som utgör tre adjungerade till Närsams styrelse.

Handelskammaren Värmlands lokalavdelning i Kristinehamn
Lars-Johan Mårgård
Kontakta mig

Företagarna i Kristinehamn
Jan Karlsson
Kontakta mig

LRF i Kristinehamn
Kajsa Edbom
Kontakta mig

Omtänksamma Kristinehamn ideell förening
Charlotte Nilsson
Kontakta mig

Christinorna
Kerstin Leufvén
Kontakta mig

Visit Värmland
Jonas Jacobsson
Kontakta mig

Fastighetsägarna Värmland
Håkan Wirén
Kontakta mig

Stål & Verkstad
Magnus Karlsson
Kontakta mig

Näringslivsrådet träffas minst 2 gånger per år. Syftet med näringslivsrådet är att diskutera frågor som berör tillväxt och ett gott näringslivsklimat.

Näringslivsrådets viktigaste verktyg är ett antal mätningar som t ex en årlig näringslivsanalys samt Svenskt Näringslivs mätning ”Lokalt företagsklimat” och SKLs mätning ”Insikt”.

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer