Har du en idé för Kristinapengen?

Turismenheten samverkar med kulturförvaltningens satsning på Kristinehamns 375-årsjubileum och kommer använda våra olika kanaler för att nå så många besökare som möjligt. Inom ramen för projektet förfogar turism över totalt 30 000 kronor som ska bidra att lyfta besöksnäringens egna initiativ.


Företag, föreningar och organisationer (ej kulturföreningar som hänvisas till Kulturförvaltningen) kan ansöka om stödet (min 5 000, max 30 000 kr) genom att maila sin idé till turist@kristinehamn.se innan midsommar 2017. Märk mailet

”Kristina-peng”. Stödet kan användas till aktiviteter, evenemang, produkter, marknadsföring med koppling till Kristina jubileet i oktober månad 2017.


Vi uppmuntrar och prioriterar idéer som;

- Flera företag står bakom och som sker i SAMARBETE

- Utgör NYA aktiviteter med anknytning till Drottning Kristina

- Särskilt syftar till att nå TURISTER, besökare utifrån, gärna internationellt

- Anknyter till TEMA i Kristinehamns besöksplan (utöver Kultur & Historia)


Drottning Kristina är en personlighet som ur turism perspektiv kan användas över tid i marknadsföringen av Kristinehamn. Tillsammans kan vi se till att 375-års jubileet blir startskottet för det! Välkomna med era idéer till turist@kristinehamn.se

Klicka här


Allt gott.


Kristinehamns turistbyrå
Direkt: 0550-881 87

Södra Torget 3, 681 84 Kristinehamn
visitkristinehamn.se

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer