Om Näringslivssamverkan

Ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Kristinehamn ligger sedan den 1 januari 2016 i Näringslivssamverkan i Kristinehamn Aktiebolag. Näringslivssamverkan styrs av fem politiskt utsedda ledamöter. Näringslivssamverkans styrelse sammanträder en gång i månaden.

Organisationsnummer: 559037-7957

Antagen Näringslivspolitisk plan i Kristinehamn 2018-2022.

Klicka här

 

Styrelsen

Sofie Engström, ordförande (s)
Kontakta mig

 Närsam Styrelsen 1 Sofie

 

Anders Wiklert, vice ordf. (m)

Kontakta mig

 Närsam Styrelsen-6 Anders

 

Eva Julin Dombrowe (l)

Kontakta mig

Närsam Styrelsen-4 Eva

 

AnnBritt Smützer (v)

Kontakta mig

Narsam styrelsen AnnBritt

 

Jerry Andergrahn (s)

Kontakta mig

Närsam Styrelsen-7 Jerry

 

 Mötestider för styrelsen är:

 

Näringslivsrådet

Ett näringslivsråd bestående av egenvalda representanter från åtta näringslivsorganisationer. Näringslivsrådet utser tre representanter som utgör tre adjungerade till Närsams styrelse.

Handelskammaren Värmlands lokalavdelning i Kristinehamn
Lars-Johan Mårgård
Kontakta mig

Företagarna i Kristinehamn
Jan Karlsson
Kontakta mig

LRF i Kristinehamn
Kajsa Edbom
Kontakta mig

Omtänksamma Kristinehamn ideell förening
Charlotte Nilsson
Kontakta mig

Visit Värmland
Jonas Jacobsson
Kontakta mig

Fastighetsägarna Värmland
Håkan Wirén
Kontakta mig

Stål & Verkstad
Magnus Karlsson
Kontakta mig

Näringslivsrådet träffas minst 2 gånger per år. Syftet med näringslivsrådet är att diskutera frågor som berör tillväxt och ett gott näringslivsklimat.

Näringslivsrådets viktigaste verktyg är ett antal mätningar som t ex en årlig näringslivsanalys samt Svenskt Näringslivs mätning ”Lokalt företagsklimat” och SKLs mätning ”Insikt”.

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer